search

Nieuws

Morren: communicatie nodig voor verbetering perceptie rond vlees

Morren: communicatie nodig voor verbetering perceptie rond vlees
31 mei 2017 | COV-nieuws | De consument let steeds meer op de herkomst van het eten en gezondheid blijft belangrijk.

Dit was in 2016 duidelijk in de supermarktverkopen terug te zien. Producten die als gezond worden beschouwd, zoals groenten en fruit, stegen in volume. Producten die er in de ogen van de consument op dat vlak minder goed op staan, zoals vlees en frisdrank, kampten met dalende verkoopcijfers. Dit komt naar voren uit de sectorprognose van ABN AMRO. De bank denkt dat de daling in 2017 en 2018 zal doorzetten.

Vakblad Meat & Co vroeg aan Rob Morren van AMB AMRO wat producenten kunnen doen om in te spelen op de ontwikkelingen.
Morren „In het onlangs door de COV uitgebrachte rapport: ‘2025 De Nederlandse vleessector in balans’ worden twee belangrijke zaken genoemd: openheid en transparantie. Zet de deur letterlijk open. Feitelijk is dit een ‘licence to operate’ en daarmee een basisvoorwaarde. Zeker voor de Nederlandse markt biedt de ‘van meer naar beter’-benadering houvast. Concepten die niet alleen garanties bieden op het gebied van dierenwelzijn, maar ook wat betreft klimaatimpact krijgen de wind mee. Steeds meer consumenten zijn zich bewust van de impact van hun voedsel op het milieu en laten dit meewegen in hun aankoopgedrag.

Ook bovenwettelijke communicatie is volgens Morren hard nodig voor het verbeteren van de soms negatieve perceptie rond vlees. 'Ik denk dat de consument geen duidelijk beeld heeft van het verschil tussen gangbaar vlees, biologisch vlees en vlees met één, twee of drie sterren van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Hoeveel ruimte krijgen dieren? Welke voerconversie hoort hierbij? Welk gezicht zit er achter mijn stuk vlees? Vooral de jongere generaties denken niet in woorden, maar in beelden, onder andere gedreven door een hoog smartphonegebruik. Dit pakt negatief uit bij misstanden, maar ook positief als je juist laat zien wat een kwalificatie écht inhoudt. Zo creëer je als producent meer bewustwording én begrip bij de consument over vlees.'

Lees het hele artikel in Meat & CO