search

Nieuws

Camera’s bieden extra waarborg voor dierenwelzijn

Camera’s bieden extra waarborg voor dierenwelzijn
25 mei 2017 | COV-nieuws | De COV heeft met staatssecretaris Van Dam (EZ) werkafspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van camerabeelden als extra waarborg rond het dierenwelzijn.

Alle grotere Nederlandse slachterijen beschikken al over camerasystemen (Closed Circuit Television, CCTV). De ondernemingen gebruiken dit onder meer voor het evalueren van bedrijfsprocessen, het opleiden van het personeel en voor de bedrijfsbeveiliging. In voorkomende gevallen worden beelden nu ook al met de wettelijke toezichthouder, de NVWA, terug gekeken op mogelijke onregelmatigheden of verbeterpunten.

Naar aanleiding van de wantoestanden in het Belgische Tielt is in Nederland (politieke) discussie ontstaan over de inzet van camera’s als extra waarborg dat het dierenwelzijn in Nederland op orde is. In gesprekken met staatssecretaris Van Dam heeft de COV nadere werkafspraken gemaakt, die door de vleesbedrijven - op basis van vrijwilligheid – in de praktijk verder ingevuld worden.

De camera installatie en de beelden zijn en blijven eigendom van de onderneming, maar worden in overleg met de NVWA geplaatst op grond van een risico analyse. In de praktijk betekent dit dat de omgang met levende dieren in het hele traject in beeld gebracht dient te worden.

Met de NVWA worden afspraken gemaakt over de inzage in de opnames, waarbij rekening wordt gehouden met de privacy van medewerkers op de locatie.

Verzoek tot terugkijken van de NVWA gebeurt op basis van een steekproef of als daar een aanleiding voor is.

De COV ziet de afspraken als een stap in het bieden van extra waarborgen, dat het dierenwelzijn bij Nederlandse slachterij organisaties op orde is.