search

Nieuws

COV veroordeelt misstanden Belgische slachtlocatie

COV veroordeelt misstanden Belgische slachtlocatie
24 maart 2017 | COV-nieuws | De COV heeft met afschuw kennis genomen van ernstige misstanden in de omgang met varkens op een slachtlocatie in het Belgische Tielt en veroordeelt dit ten zeerste.

In Nederland zijn dit soort wantoestanden niet aan de orde. De Nederlandse slachtsector heeft jarenlange ervaring met ketenkwaliteitssystemen, zoals IKB en ook HACCP. De bedrijfstak werkt verder vanuit kwaliteitsprogramma’s, zoals het succesvolle Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming en met het programma 'Varken van Morgen' waarmee diverse maatschappelijke wensen worden ingevuld.
Nederlandse slachtlocaties werken met speciale welfare-officers voor het zorgvuldig en rustig omgaan met de varkens.

De Nederlandse slachterijen staan onder een permanent aanwezig toezicht van de NVWA. Dat intensieve toezicht heeft recentelijk geleid tot een rapportage met monitoringsresultaten over de afgelopen drie jaar.
In dat kader hebben de Nederlandse roodvleesslachterijen uitstekende rapportcijfers gekregen over hun bedrijfsvoering, waarbij is inbegrepen de zorgvuldige omgang met de dieren voorafgaand aan de slacht, zoals dat ook mag worden verwacht.

De Belgische autoriteiten hebben de vergunning van het bedrijf, dat ook aan tientallen Nederlandse slagers zou hebben geleverd, direct ingetrokken.