search

Nieuws

Vion introduceert nieuwe vraaggestuurde aanpak varkenshouderij

Vion introduceert nieuwe vraaggestuurde aanpak varkenshouderij
07 maart 2017 | COV-nieuws | Vion Pork, onderdeel van Vion Food Group, introduceert Good Farming Balance.

Met deze nieuwe vraaggestuurde aanpak speelt de onderneming in op de kansen in internationale afzetmarkten voor varkensvlees. Vion ziet hierin een nieuw perspectief voor Nederlandse varkenshouders.

De onderneming signaleert op de wereldmarkt interessante deelmarkten voor varkensvlees van een specifieke kwaliteit. Het gaat daarbij om traditionele markten binnen de EU; maar ook de sterk groeiende afzet naar landen buiten de EU biedt kansen. Voorbeelden zijn Aziatische landen zoals Zuid-Korea en Japan. “Het beter afstemmen van onze productie op de behoeften van deze deelmarkten biedt nieuw perspectief; zowel voor de onderneming Vion als voor de Nederlandse varkenshouderij”, aldus Frans Stortelder, COO van Vion Pork.

Nieuwe aflevermodules
Om beter aan de specifieke vraag van een aantal internationale marktsegmenten te kunnen voldoen, is een bredere spreiding in varkens wenselijk. Daarom introduceert Vion drie nieuwe aflevermodules. Naast de module “basis”, is er de module “breed” (meer spreiding in gewicht en spekdikte, mogelijkheid om varkens uit een stal in één keer af te leveren) en de module “robuust” (varkens met meer spekdikte). Per module zijn er specifieke eisen aan onder andere aflevergewicht en spekdikte. Varkenshouders kunnen kiezen voor de module die het beste aansluit op hun bedrijfsvoering.  

Nieuwe prijssystemen
Tegelijk met Good Farming Balance, introduceert Vion een aantal nieuwe prijssystemen. Naast de huidige weeknotering, worden twee nieuwe methoden voor de inkoop van varkens    aan varkenshouders aangeboden. Naast de Vion-weekprijs, komen de Vion-prijsindexgarantie (PIG) en de Vion-langetermijnprijs (LTP). Met het Vion-prijsindexgarantie-systeem wordt een gemiddelde prijs gegarandeerd, die gebaseerd is op een mandje van representatieve internationale noteringen. Het doel van de Vion-langetermijnprijs is om de varkenshouder meer zekerheid te bieden bij zijn bedrijfsvoering op lange termijn. De varkenshouder kan kiezen voor de prijssystematiek (of de combinatie) die het beste bij hem past. Stortelder: “De varkenshouder krijgt veel meer keuze. Zowel de leveranciers als Vion kunnen zo hun risico’s beter afdekken.”

Trusted partner
Voedselveiligheid en –integriteit, productkwaliteit, duurzaamheid, dierenwelzijn en transparantie zijn de basis van waaruit Vion werkt. Het Good Farming-systeem van Vion Pork vormt de basis voor een geborgde en volledig traceerbare keten. Vion produceert binnen deze aanpak vraaggestuurd, om kwaliteit op maat te kunnen leveren. Mede dankzij erkende kwaliteitssystemen, tracking&tracing, early warning-systems en veel kennis en expertise, kunnen we een gecertificeerde kwaliteit garanderen. Daarmee loopt de onderneming voorop en is de toegang tot de internationale deelmarkten verzekerd. Vanuit de combinatie van markttoegang, het leveren van specifieke kwaliteit en het bieden van continuïteit, is Vion een ‘trusted partner’ voor klanten en toeleveranciers.

Good Farming
Good Farming Balance maakt deel uit van de Good Farming-aanpak van Vion Pork. Daartoe behoren ook de concepten Good Farming Organic (biologisch varkensvlees) en Good Farming Star (Eén Ster Beter Leven). Stortelder: “Good Farming Balance biedt de varkenshouders, voor wie we ook een trusted partner willen zijn, meer flexibiliteit en tegelijkertijd zekerheid. Zij krijgen bijvoorbeeld meer mogelijkheden om hun marge te verbeteren en risico’s te beheersen.”