search

Nieuws

COV: handschoen oppakken voor samenwerking in de keten

COV: handschoen oppakken voor samenwerking in de keten
09 februari 2017 | COV-nieuws | De COV gaat met ketenpartijen werk maken van goede informatieverstrekking over vlees en en de productie daarvan.

Dat zei voorzitter Jos Goebbels op de openbare algemene ledenvergadering van de COV in Utrecht. De voorzitter wees erop, dat er in het publieke debat veel over vlees gesproken wordt maar weinig met de producenten daarvan, zoals de vleesindustrie. En in dat debat worden feiten en fabels niet altijd goed gescheiden. Daar ligt volgens de voorzitter een gezamenlijke taak voor ketenpartijen om over schaduwen heen te stappen en vooral te kijken naar de gemeenschappelijke opdracht.

Jos Goebbels wees ook op de belangrijke rol van de NVWA. Het is voor de vleesbedrijven van het grootste belang om goed met de toezichthouder samen te kunnen werken en in de regel gebeurt dat ook en is er ook waardering. Een punt van grote zorg zijn echter de hoge kosten, die volgens Goebbels volgens de geldende EU-regels niet voor rekening van het bedrijfsleven moeten zijn, maar conform de EU-regels uit algemene middelen betaald zouden moeten worden. Ook dient de NVWA als organisatie flexibeler te zijn in het samenwerken met de bedrijven en beter kunnen inspelen op piekmomenten of extra aanbod.

Lees hier de gehele jaarrede.