search

Nieuws

COV vreest voor grote gevolgen voor Nederlandse vleesexport

COV vreest voor grote gevolgen voor Nederlandse vleesexport
23 december 2016 | Persberichten | De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is ernstig bezorgd over de eerste stap die de Amerikaanse overheid gisteren heeft gezet om het akkoord tussen de EU en de VS over hormoonvrij rundvlees op te zeggen.

In 2009 hebben de EU en de VS het geschil over het gebruik van hormonen bijgelegd. Een belangrijke stap vooruit in de relatie tussen EU en VS, waardoor ook de export van Europees rundvlees en Nederlands kalfsvlees weer mogelijk werd. Door onvrede binnen de Amerikaanse rundvleessector over de uitwerking van dit akkoord, heeft de Amerikaanse overheid nu een procedure in gang gezet die zou moeten leiden tot het opnieuw instellen van strafheffingen op onder andere Nederlands kalfsvlees. De facto zou dit de export van Europees rund- en kalfsvlees weer doen stoppen. De COV, die al enige tijd actief overleg pleegt over dit probleem met de Amerikaanse sector en overheid en de Europese Commissie, doet daarom een dringend beroep op de Europese en Nederlandse autoriteiten om een snelle oplossing te vinden voor dit nieuwe probleem. In het belang van de Nederlandse vleesexport, maar ook in het belang van de algehele (handels)politieke relatie met de VS.

Eind vorige eeuw heeft de VS uiterst hoge invoerheffingen opgelegd voor een aantal Europese producten, waaronder rund- en kalfsvlees. De VS kreeg hiervoor het recht van de WTO, nadat de VS eerder formeel bezwaar had gemaakt tegen het Europese importverbod voor Amerikaans rundvlees vanwege het gebruik van een 6-tal natuurlijke hormonen. Begin 2009 is na intensieve onderhandelingen tussen beide partijen een oplossing gevonden voor dit geschil. In ruil voor extra markttoegang voor hormoonvrij rundvlees (45.000 ton), heeft de VS haar ‘strafmaatregelen’ tegen Europese producten laten vallen. Voor de leden van de COV was dit van uiterst groot belang, omdat deze strafmaatregelen de export van Nederlands vlees onmogelijk maakten. De COV heeft dan ook een actieve rol gespeeld bij het zoeken naar deze oplossing.

Tot ongenoegen van de Amerikaanse exporteurs, blijkt in de praktijk dat de VS sector slechts in beperkte mate gebruik kan maken van de aan haar geboden ‘compensatie’. Ook andere landen zoals Australië en Uruguay maken gebruik van dit specifieke EU importquotum dat bedoeld was voor de VS. Al enige tijd wordt daarom in Brussel en Washington gezocht naar een oplossing voor dit nieuwe probleem. De COV heeft hierover intensief overleg met alle betrokken partijen.

Omdat dit jaar de VS export ernstig belemmerd wordt in het gebruik van dit specifieke quotum, heeft de VS sector de Obama administratie gevraagd de ‘oude’ invoerheffingen tegen EU-producten opnieuw op te leggen. In reactie hierop heeft de United States Trade Representative (USTR) een publieke consultatie gestart over de vraag welke producten op de ‘straflijst’ moeten worden gezet. Dit is de eerste stap voor het instellen van een dergelijke straflijst.

Voor leden van de COV zou dit zeer grote gevolgen hebben. De Nederlandse export van kalfsvlees naar de VS is dit jaar op gang gekomen en veelbelovend. Strafheffingen zouden hier per direct een eind aan maken. Maar ook voor de handelspolitieke relatie tussen de VS en de EU zou dit een grote stap terug betekenen. Een oplossing van dit nieuwe geschil is daarom dringend gewenst.

Nadere informatie
Voor vragen over dit bericht kunt u terecht bij Frans van Dongen (0032-4757 02383).