search

Nieuws

Uierweefsel voor menselijke consumptie en antibiotica residuen

Uierweefsel voor menselijke consumptie en antibiotica residuen
21 december 2016 | COV-nieuws | Sommige uier-injectoren zijn geregistreerd volgens “nieuwe” regels voor het bepalen van de wachttijd voor vlees, waarbij geen rekening meer wordt gehouden met residuen in het uierweefsel.

Sommige uier-injectoren zijn geregistreerd volgens “nieuwe” regels voor het bepalen van de wachttijd voor vlees, waarbij geen rekening meer wordt gehouden met residuen in het uierweefsel. Deze uiers mogen niet bestemd worden voor menselijke consumptie.

Voorheen werd de lijst voor uierinjectoren bijgehouden door het PVE. Nu is de COV gevraagd de lijst te beheren, publiceren en beschikbaar te stellen.

Gesignaleerd probleem
Sommige andere uier-injectoren (zie bijlage I voor enkele voorbeelden) zorgen, afhankelijk van lengte van droogstand of aantal melkmalen na toediening, nog steeds voor residuen in de melk, terwijl de wachttijd voor vlees al verstreken is. Omdat het niet doenlijk is alle melk uit het uierweefsel te verwijderen in het slachthuis zullen deze uiers dus gecontamineerd zijn met antibiotica en, afhankelijk van de manier van verzamelen, ook het weefsel van de andere uiers kunnen contamineren. Het slachthuis moet dit weten om er op de juiste manier mee om te gaan.

Oplossing
Een eenvoudige manier om hiermee om te gaan is het ook afwaarderen van de uiers waar deze middelen bij zijn gebruikt.
Een wat ingewikkelder manier zou zijn om bij vermelding van gebruik van deze injectoren te berekenen of ook de wachttijd voor melk verstreken is.

Verzoek
Zou u ook deze middelen willen opnemen op de door u beheerde lijst met uierinjectoren en de slachthuizen willen informeren over deze mogelijke bron van contaminatie van uierweefsel?