search

Nieuws

Nijpels: balans tussen verduurzaming en economisch perspectief

Nijpels: balans tussen verduurzaming en economisch perspectief
26 oktober 2016 | COV-nieuws | Het (SER) advies van de commissie Nijpels ‘Versnelling van verduurzaming van de veehouderij’ bevestigt dat de Nederlandse veehouderij 'een wereldspeler van betekenis is.

Het (SER) advies van de commissie Nijpels ‘Versnelling van verduurzaming van de veehouderij’ bevestigt dat de Nederlandse veehouderij 'een wereldspeler van betekenis is, een belangrijke exportpositie heeft, fors bijdraagt aan onze economie, internationaal toonaangevend is en zich kenmerkt door innovatieve kracht'. De Commissie stelt echter ook dat de primaire sector onverminderd een opdracht heeft in het verder verduurzamen.

Het is volgens de COV goed dat deze opdracht gekoppeld wordt aan gezond economisch perspectief voor de betreffende ondernemingen en bedrijfstakken. De Nederlandse vee- en vleessector is van grote economische waarde voor Nederland. Initiatieven en investeringen in alle schakels om de productie verder te verduurzamen zijn alleen mogelijk als die vanuit de nationale en internationale markt voldoende op waarde worden geschat. De verdere verduurzaming van de Nederlandse veehouderij biedt kansen om onze unieke en onderscheidende productie mondiaal te vermarkten.

De Commissie benadrukt het belang van goede samenwerking in de keten. De COV wijst erop dat er – samen met de retail – inmiddels al veel initiatieven in gang zijn gezet rond het verder verduurzamen van de productie van vlees. Zo als het Varken van Morgen en andere succesvolle marktconcepten, die inspelen op marktontwikkeling. Die tendens is volop gaande en breidt zich – in het kader van de goede vierkantsverwaarding – inmiddels uit naar de productie van vleeswaren, snacks en zelfs naar voer voor gezelschapsdieren. De COV ziet hierbij echter geen meerwaarde in nieuwe ketenregisseurs, centrale coördinatie of nieuwe overlegstructuren.

De COV vindt het verstandig dat de Commissie Nijpels een bredere toepassing van het instrument van de algemeen verbindend verklaring bepleit. Zodra de brancheorganisaties over dit beleidsmatige instrument beschikken, hebben zij organisatorisch meer slagkracht om algemeen geldende maatregelen rond de goede diergezondheid of extra dierenwelzijn door te voeren, onderzoek en/of innovaties (mede) mogelijk te maken of een gezamenlijke programma voor de noodzakelijke generieke communicatie te financieren en uit te rollen.

De COV hoopt, dat de positieve connotaties van de Commissie Nijpels breder worden opgepakt en dat politiek Den Haag, overheid en stakeholders zich meer bewust worden van het grote economische belang, van de vele inspanningen en daarmee van de voorloperpositie van de Nederlandse vee en vleessector in binnen- en buitenland.