search

Nieuws

Slachterijen gaan aanvoer schone dieren afdwingen

Slachterijen gaan aanvoer schone dieren afdwingen
05 oktober 2016 | COV-nieuws | De aanvoer van schone dieren is een uitdaging voor de hele keten. Dat dieren ‘schoon ter slacht worden aangeboden’ heeft bij te veel aanbieders echter nog te weinig prioriteit.

Dat schrijven Dé van de Riet en Richard de Mooij namens de COV in het blad Vee & Logistiek. De auteurs wijzen erop, dat veehouders als goede voedselproducenten aan de basis dienen te staan van een goede hygiëneketen.

Bijna alle slachterijen hebben volgens de COV-ers fors geïnvesteerd om te voldoen aan wettelijke eisen en het toezicht daarop door de NVWA: een nultolerantie aan mest of haartjes op karkassen biedt immers bijzonder weinig speling.

Dat dieren vuil worden afgeleverd, is voor slachterijen te vaak een gegeven. Ze zullen echter niet meer lijdzaam toekijken en de nalatigheid van een andere ondernemer opknappen, maar gaan zo nodig classificeren en financiële maatregelen treffen richting de aanbieder van vuile dieren.

Lees hier het hele artikel