search

Nieuws

Mijlpalen met kalfsvlees naar VS en record varkensvlees China

Mijlpalen met kalfsvlees naar VS en record varkensvlees China
22 september 2016 | Persberichten | De Nederlandse Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft vandaag speciale aandacht gegeven aan twee mijlpalen in de mondiale export van Nederlands vlees.

Het betreft de eerste export van Nederlands kalfsvlees naar de VS in 20 jaar en een bereikte recordhoogte aan uitvoer van Nederlands varkensvlees naar China.

Europees Commissaris Phil Hogan en de Nederlandse staatssecretaris voor Landbouw Martijn van Dam hebben tijdens een COV Vlees Export Event in de Rotterdamse haven twee scheepscontainers met respectievelijk kalfsvlees voor de VS en varkensvlees voor China officieel vrij gegeven voor export. De handelingen rond deze zeecontainers markeren de succesvolle inspanningen van de COV en de aangesloten leden voor optimale toegang tot de mondiale vleesmarkten.

De container met kalfsvlees betreft de eerste zending van Nederlands kalfsvlees naar de VS in deze eeuw. Bijna 20 jaar lang kon Nederland geen kalfsvlees naar de VS uitvoeren vanwege de handelsoorlog tussen de EU en de VS rond het Europese hormoonverbod én de uitbraak van BSE eind vorige eeuw. Na een lange en intensieve inzet van de COV samen met de Nederlandse overheid en de Europese Commissie heeft de VS beide beperkingen opgeheven.

De container met varkensvlees illustreert de recordhoge export dit jaar naar China. Die is de eerste acht maanden van 2016 verdrievoudigd naar bijna 200.000 ton. De COV heeft zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor opening van de Chinese markt voor zoveel mogelijk Nederlandse exportbedrijven voor varkensvlees en -producten. Hierdoor is nu zo'n 80% van de Nederlandse varkensvleesproductie officieel exportwaardig voor China. Daarmee is ons land een koploper in de EU en kunnen Nederlandse exporteurs de kansen op de Chinese markt volop benutten.

Markten
Als grootste exportland voor kalfsvlees in de wereld is het voor Nederland van belang om toegang te hebben tot alle interessante markten. Vanwege BSE zijn eind vorige eeuw echter alle exportmarkten buiten de EU verloren gegaan. Gerichte en indringende acties hebben bevorderd, dat afgelopen jaren veel landen de belemmeringen voor Nederlands kalfsvlees weer hebben opgeheven. Na eerder al Japan is de VS nu een prominent voorbeeld. Nederlandse kalfsvleesexporteurs hebben positieve verwachtingen van de Amerikaanse markt, waar het Nederlandse hoogwaardige kwaliteitsproduct zich kan onderscheiden.

De Chinese markt rond varkensvlees is vooral ook interessant voor producten, die in de EU minder gangbaar zijn (organen, koppen, voeten). Door goede prijzen hiervoor in China draagt de export stevig bij aan de optimale verwaarding (vierkantsverwaarding) van het varken. Dit is van belang voor de hele varkensvleesketen (varkenshouderij, slacht en verwerking). Mede door export naar China kunnen Nederlandse varkensvleesketens blijven innoveren en investeren in duurzaam geproduceerd Nederlands vlees.

De COV heeft sinds enkele jaren sterk en met succes geïnvesteerd in vergroting van de mondiale markttoegang voor haar leden. De COV en de aangesloten bedrijven zijn de overheid, het ministerie voor Economische Zaken en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dankbaar voor hun rol daarbij.

Klik hier voor meer achtergrond nformatie over varkenscijfers en kalvercijfers.

Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet, telefoon 06 2351 2607.