search

Nieuws

COV eist snelle verlaging NVWA tarieven in lijn met Raad van State

COV eist snelle verlaging NVWA tarieven in lijn met Raad van State
07 september 2016 | Persberichten | De COV is zeer blij met het advies van de Raad van State over de kosten van handhaving, toezicht en keuring door de NVWA.

De COV gaat ervan uit, dat de overheid de NVWA tarieven op korte termijn en met terugwerkende kracht aanpast. Hiermee komt er eindelijk een substantiële verlaging van de € 50 miljoen, die de Nederlandse vleesbedrijven jaarlijks aan de NVWA betalen voor de keuring en het toezicht.

Het advies van de Raad van State is in lijn met de COV visie, dat kosten voor het toezicht niet mogen worden doorberekend en dat voor de toelatingskosten alleen de directe kosten worden doorberekend aan de Nederlandse vleesbedrijven. Hier vindt u de samenvatting voorlichting over doorberekening toezichts- en handhavingskosten aan bedrijfsleven.

De Raad van State benadrukt, dat de overheid het rapport Maat Houden 2014 in acht dient te nemen. Daarbij dient het doorberekenen van de toelatingskosten door de overheid niet plaats te vinden op basis van het profijtbeginsel (de veroorzaker betaalt), maar zo nauw mogelijk aan te sluiten op de directe kosten.

Veel diensten vloeien voort uit (Europese) wetgeving en dienen een publiek belang, maar worden in Nederland veelal zwaarder doorbelast dan in veel andere EU-lidstaten.

Voor informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet, via dvdriet@cov.nl of 06 2351 2607.