search

Nieuws

EU Commissaris Hogan komt naar Rotterdam

EU Commissaris Hogan komt naar Rotterdam
30 augustus 2016 | Persberichten | EU-landbouwcommissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Phil Hogan, geeft vrijdag 23 september in de Rotterdamse haven de eerste zending Nederlands kalfsvlees naar de Verenigde Staten vrij, alsmede een zending varkensvlees naar China.

De COV nodigt u als media vertegenwoordiger graag uit om daarbij aanwezig te zijn.

De EU Commissaris is dan in Nederland voor het congres van de European Livestock and Meat Trades Union (UECBV), de Europese organisatie voor de vleessector, dat van 21 t/m 23 september in Rotterdam gehouden wordt. De COV is aangesloten bij de UECBV en is in Rotterdam organisator en gastheer.

Hogan zal in Rotterdam het belang van de export en de rol van de Europese Commissie belichten. Aansluitend geven enkele captains of industry uit het Nederlandse vleesbedrijfsleven hun visie op de grote economische betekenis van de uitvoer.

Vervolgens vindt de eerste zending van Nederlands kalfsvlees plaats naar de VS. Daarnaast zwaait Hogan een zending Nederlands varkensvlees uit met bestemming China. De export van varkensvlees naar China heeft dit jaar een recordhoogte bereikt en biedt veel perspectief voor de varkensvleesketen.

Exportbevordering
De Europese Commissie zet zwaar in op bevordering van de export, zeker sinds het Russische embargo op Europese landbouwproducten. Zo heeft Hogan beleidsmatig een speerpunt gemaakt van exportgroei en exportdiversificatie. Onderhandelingen over nieuwe vrijhandelsakkoorden, handelsmissies en de nodige extra middelen voor promotie (exportbevordering) zijn uitwerkingen van dit Europese beleid.

Het optimaal kunnen benutten van de mondiale exportkansen is van cruciaal belang voor de Nederlandse agrofoodsector en meer in het bijzonder voor de Nederlandse vleessector. Verbreding van mogelijkheden en een goede samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven staan voor de COV dan ook centraal.

De COV maakt zich met het Ministerie van Economische Zaken en de NVWA sterk om - waar mogelijk –  handelsbelemmeringen weg te nemen en het exportpotentieel verder te verbreden. Mainport Rotterdam vervult als grootste haven van Europa hierin een cruciale functie.

Economisch belang
Ruim 100 miljoen mensen in binnen- en buitenland consumeren dagelijks vlees van Nederlandse herkomst. Dankzij de hoge kwaliteit van het vlees, garanties rond voedselveiligheid en de toonaangevende positie op het gebied van dierenwelzijn en het duurzaam produceren staat Nederlands vlees internationaal erg goed aangeschreven. Nederlandse vleesondernemingen exporteren jaarlijks voor circa € 5 miljard.

Nadere informatie
De bijeenkomst met EU Commissaris Hogan vindt plaats vanaf 12.00 uur. De definitieve locatie wordt later bekend gemaakt. Na afloop van de bijeenkomst is er voor vertegenwoordigers van de media gelegenheid tot het stellen van vragen aan Commissaris Phil Hogan en de andere sprekers.

Voor informatie over dit bericht en eventuele aanmelding kunt u contact opnemen met woordvoerder Dé van de Riet, via dvdriet@cov.nl of 06 2351 2607.