search

Nieuws

Export in gevaar door bezuinigingen en handhavingsbeleid

Export in gevaar door bezuinigingen en handhavingsbeleid
27 mei 2016 | COV-nieuws | De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is door overheidsbesparingen niet in staat om de exportgroei van het bedrijfsleven bij te benen en ondernemingen adequaat te ondersteunen.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is door overheidsbesparingen niet in staat om de exportgroei van het bedrijfsleven bij te benen en ondernemingen adequaat te ondersteunen. Ondertussen stijgen de tarieven van de NVWA voor het bedrijfsleven de pan uit, terwijl er geen betere dienstverlening tegenover staat. Dat stelt een grote groep brancheverenigingen in een brandbrief aan minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ). De brief is onder meer ondertekend door de COV, VNV, VSV, AKSV, KNS, LTO Nederland, Vee & Logistiek, Veepro, Nekovri, Nevedi, CBL, FNLI, Nepluvi en anderen.

Bedrijfstakken, zoals de Nederlandse vleessector, zijn steeds afhankelijker van (derde landen) export buiten de EU. Landen als China, Zuid-Korea, Japan en landen in Zuid- en Midden-Amerika hebben allemaal andere eisen en inspecties ten aanzien van de invoer van producten. Een belangrijke rol van de Nederlandse overheid is het maken van heldere afspraken met deze landen, zodat exporteurs die markten goed kunnen bedienen. Volgens de brancheorganisaties schort het bij de overheid aan capaciteit hiervoor. Dat kan leiden, dat leveringen aan het buitenland (ter plaatse) afgekeurd worden, wat resulteert in forse kosten en/of inkomstenderving en in elk geval niet positief bijdraagt, dat Nederlandse ondernemingen exportkansen optimaal kunnen benutten. Dat is voor de Nederlandse vleessector een onacceptabele situatie.

Aan de andere kant maakt de NVWA steeds hogere kosten voor toezicht en handhavingstaken bij de bedrijven, die voor vele miljoenen euro's in rekening worden gebracht van het bedrijfsleven, maar niet leiden tot een betere of meer efficiënte dienstverlening bij en voor de bedrijven. Bovendien wordt de wijze van handhaven door de NVWA door veel ondernemers steeds vaker als onnodig strikt en belemmerend ervaren. Dit alles zorgt inmiddels voor een negatief ondernemingsklimaat, verstoring van het consumentenvertrouwen en een ongelijk Europees speelveld, mede omdat andere landen de kosten voor het wettelijk toezicht anders verdelen.

De brancheorganisaties willen graag in gesprek met de verantwoordelijke bewindspersonen om oplossingen te helpen bewerkstelligen, zodat het Nederlandse bedrijfsleven onder dezelfde voorwaarden kan produceren en exporteren als haar concurrenten in Europa en haar innovatieve en vooruitstrevende karakter, evenals haar exportpositie, kan behouden en verder uitbouwen.