search

Thema's

Internationaal

Veel Nederlandse vleesondernemingen richten zich voor een groot deel op het buitenland. Dit brengt met zich mee dat de lid-bedrijven opereren in een competitieve internationale omgeving. In deze omgeving moet sprake zijn van een level-playing field - een gelijke toepassing van wet- en regelgeving.
Om dit te bevorderen is de COV actief in internationale samenwerkingsverbanden. Ook propageert de COV de hoge standaarden van de Nederlandse ondernemingen, zodat internationaal de Nederlandse normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, dierenwelzijn en duurzaamheid als maatstaf gaan fungeren.

Level Playing Field

Veel Nederlandse vleesondernemingen zijn gericht op export naar het buitenland.
In deze sterk competitieve internationale (EU) omgeving dient sprake te zijn van een level-playing field oftewel een gelijke toepassing van wet- en regelgeving.

TTIP
De EU en de VS zijn al enige tijd in gesprek over een Trans Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP), wat ook voor het NL vleesbedrijfsleven van belang is. Het TTIP verdrag moet leiden tot het verder afbouwen van bestaande invoertarieven en dient verschillen te overbruggen tussen de EU en de VS, onder meer op het gebied van dierziekten en rond de voedselveiligheid.
De COV en de aangesloten bedrijven zijn voorstander van Vrijhandelsakkoorden, zoals deze namens de EU gesloten kunnen en moeten worden met landen buiten de EU. 

Dit is nodig om vrij verkeer van goederen en diensten te stimuleren en handelsbelemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen. De leden van de COV hebben groot belang bij export van hun producten, zowel binnen de EU (wat technisch gezien geen export is maar intra-verkeer), als daarbuiten. Van elke euro die NL vleesbedrijven verdienen met de export, komt (gemiddeld) 20 eurocent van de uitvoer naar landen buiten de EU.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

DocumentenGeen documenten beschikbaar

Nieuws1 2 » 1 / 2

Standpunten08 januari 2016 | Markt
Steunmaatregelen
In het kader van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) voeren de EU lidstaten in Brussel...