search

Thema's

Dierenwelzijn

De COV werkt met aangesloten leden voortdurend aan het optimaliseren van het dierenwelzijn. Dit doen we vooral door vanuit een integrale gedachte te denken en te handelenonder en onder meer voorop te lopen in het castratiedossier en werk te helpen maken van verantwoord veetransport. Deze (keten)gedachte komt tot uiting in de Integrale Keten Beheersing-systematiek (IKB), een manier van werken die zich richt op alle facetten van de dierhouderij. Dat strekt van veevoer, geneesmiddelengebruik en bedrijfshygiëne op de dierhouderij tot en met het transport, de slacht en de verdere verwerking tot technische delen voor de export of consumentenproducten voor de interne markt. Onze leden werken steeds nauwer samen met partners die de ketengerichte werkwijze onderschrijven. Zo geeft de COV invulling aan de maatschappelijke én economische verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn.

Natuurlijke behoeften

Als voeding, huisvesting en verzorging aansluiten bij de natuurlijke behoefte van het dier is dat van belang voor de gezondheid en het welzijn van het dier maar zeker ook voor de dierhouder en de vleesproducent omdat dit leidt tot een kwalitatief beter product.

Vervoeren
De COV denkt mee over een verantwoord en maatschappelijk geaccepteerd vervoer van landbouwdieren in één goed kwaliteitssysteem. Ook voor de aanvoer en aflevering van dieren bij de slachterijen. Dit systeem moet aansluiten op gangbare basiskwaliteitssystemen voor de diverse diersoorten.
Verdere ontwikkeling van duurzaam veetransport is noodzakelijk. Ook het transport (import) van dieren naar Nederland en de export naar het buitenland vragen aandacht, bijvoorbeeld door ketens anders in te richten en de noodzaak van diertransport te verkleinen.
De COV staat op het standpunt  dat het diertransport vanuit de optiek van diergezondheid en dierenwelzijn een risicofactor is en maakt zich sterk voor zo weinig en zo kort mogelijk diertransport.
De COV ziet transport als onderdeel van de IKB-systematiek. Om dit te realiseren maakt de COV onderdeel uit van het Levend Vee Overleg met onder meer de veetransporteurs.

Slachten
De COV maakt zich sterk voor het welzijn van al het slachtvee. Alle slachterijmedewerkers die met levende dieren omgaan, zijn extra geschoold op dit aspect. Zo heeft elk bedrijf één of meer opgeleide Animal Welfare Officer(s) in dienst met specifieke verantwoordelijk voor het welzijn van  de dieren. Onafhankelijke toezichthouders begeleiden de slachterijen en hun medewerkers op dit gebied.
Sinds 2013 is de Europese Verordening inzake het doden van dieren van kracht, die bepaalt dat de behandeling en het doden van dieren, en daarmee verband houdende activiteiten, uitsluitend wordt gedaan door personeel met een passend niveau van vakbekwaamheid. Alle medewerkers die met levende dieren omgaan, tot en met het feitelijke doden ervan moeten in aanloop naar 2013 een certificaat ‘Welzijn in de slachterij' halen.  De COV werkt actief aan de inhoud en de eisen van dit lesprogramma.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

Geen gegevens beschikbaar

 • Documenten  Geen documenten beschikbaar

  Nieuws  « 1 2 2 / 2

  Standpunten  Geen documenten beschikbaar