search

Thema's

Markt

De totale Nederlandse vleessector vertegenwoordigt een productiewaarde van ruim 8 miljard euro. De ondernemingen die aangesloten zijn bij de COV bedienen (uiteraard) de binnenlandse markt en exporteren zo’n driekwart van het Nederlandse vlees en de vlees- en bijproducten naar meer dan 100 landen. De exportwaarde ligt op jaarbasis boven de € 5 miljard. De COV is mede vanwege de omvang en de sterke internationale oriëntatie van de aangesloten ondernemingen actief in Europese en internationale samenwerkingsverbanden. Samen met het ministerie van Economische Zaken en de landbouwattachés in diverse landen wordt ingezet op het openen en ontwikkelen van nieuwe markten. Ook draagt de COV de hoge Nederlandse standaarden uit die we samen met de aangesloten leden en (kennis)partners ontwikkelen.

Voedselvoorziening
De COV en de leden bedienen dagelijks ruim 100 miljoen mensen in binnen- en buitenland met vlees(producten) van hoge kwaliteit. 
De bedrijfstak speelt een nuttige rol in de internationale voedselvoorziening, biedt werkgelegenheid én draagt positief bij aan het BNP van Nederland.  

Nationale samenwerking
Door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, onder andere binnen de topsector Agri&Food, heeft de Nederlandse vee- en vleessector een sterke kennisinfrastructuur. Zo profiteert de bedrijfstak van een wisselwerking met onder meer de Wageningen Universiteit (WUR). Bedrijfsleven en verwante organisaties benutten beschikbare kennis en techniek. Het maakt de Nederlandse vee- en vleessector internationaal concurrerend én vooruitstrevend zeker ook waar dat gaat om de aandachtsgebieden dierenwelzijn en duurzaamheid.

 

Internationaal actief
Vanwege de grote belangen van veel aangesloten ondernemingen is de COV ook internationaal actief. Het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid informeren belangrijke afzetmarkten regelmatig over ontwikkelingen in de NL vleessector. Ook worden exportbelemmeringen actief aangepakt. Waar mogelijk zijn samenwerkingsverbanden met lokale, strategische partners aangegaan. Uitgangspunt voor de COV is dat een brede internationale markttoegang cruciaal is voor de optimale (vIerkants) verwaarding van Nederlands vlees.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

Geen gegevens beschikbaar

 • Documenten  Geen documenten beschikbaar

  Nieuws  « 1 2 3 » 2 / 3

  Standpunten  Geen documenten beschikbaar