search

Nieuws

Aankondiging hitteprotocol

Aankondiging hitteprotocol
26 juni 2024 | Algemeen

Volgens de KNMI wordt vanaf woensdag 26 juni en naar verwachting ook op donderdag 27 juni in de Bilt een temperatuur bereikt van 27°C of hoger. Dit betekent dat het Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking treedt. Zo wordt door slachterijen wordt zorg gedragen voor een lagere beladingsgraad van veewagens.

De afgelopen jaren is bij extreme hitte gebleken dat het ingestelde protocol, met de maatregelen die de slachthuizen hebben genomen, een goede uitwerking heeft gehad op het borgen van dierwelzijn bij de slachthuizen.

Meer informatie
Meer informatie, alsmede het volledige hitteprotocol, vind je hier. Ook vind je informatie over hittestress bij vee op de site van de NVWA of op die van de GGD Diergezondheid.