search

Nieuws

Nederlandse economie verdient 44 miljard euro aan landbouwexport in 2022

Nederlandse economie verdient 44 miljard euro aan landbouwexport in 2022
28 februari 2024 | Algemeen

Landbouwgoederen, inclusief alle voeding en dranken gemaakt van landbouwproducten, vormen de exportgroep waar de Nederlandse economie het meest aan verdient. Het ging om 44,4 miljard euro in 2022. Het aandeel van vlees daarin bedroeg 5,2 miljard euro.

De totale verdiensten van Nederland aan de goederenexport van Nederlandse makelij bedroegen 165,3 miljard euro in 2022: 17,2 procent van het bbp.

Exportgoederen kunnen worden onderverdeeld in zes hoofdgroepen (landbouw, machines en apparaten, fabricaten, chemie, energie, vervoer) voor een totaaloverzicht.


https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/08/verdiensten-aan-machine-export-meer-dan-verdubbeld-sinds-2015

Het CBS berekende alleen de verdiensten van de goederenexport van Nederlandse makelij. De verdiensten aan wederuitvoer zijn niet meegeteld. Dat is een goederenstroom waaraan Nederland per euro export relatief weinig verdient.

Meest uitgevoerde producten
Volgens het CBS is de toename van de waarde van de export toe te schrijven aan hogere exportprijzen. Vlees werd, net als veel andere (landbouw)producten, aanzienlijk duurder.

In 2023 publiceerde het CBS onderstaande top tien van meest uitgevoerde landbouwgoederen in 2022 inclusief wederuitvoer.


https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/04/recordwaarde-landbouwexport-door-prijsstijgingen#:~:text=De%20exportwaarde%20van%20vlees%20is,lager%20dan%20een%20jaar%20eerder.

Exportbestemmingen
De eerder gepubliceerde gegevens van het CBS geven ook een beeld van de belangrijkste bestemmingen van de landbouwexport. Het merendeel van die export wordt afgezet in buurland Duitsland en omringende landen binnen de EU.


https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/04/recordwaarde-landbouwexport-door-prijsstijgingen#:~:text=De%20exportwaarde%20van%20vlees%20is,lager%20dan%20een%20jaar%20eerder.