search

Nieuws

Tijdelijke importmaatregelen China

Tijdelijke importmaatregelen China
29 juni 2020 | Algemeen

De COV en de betrokken varkensvleesexporterende bedrijven hebben vandaag kennis genomen van het tijdelijk stopzetten door China van de import van varkensvlees van deze bedrijven. Samen met de Nederlandse overheid zal de COV zich sterk inzetten voor het zo spoedig mogelijk opheffen van deze tijdelijke importstop. Gezien de maatregelen die door de Nederlandse bedrijven genomen zijn om verspreiding van COVID-19 te voorkomen, is COV vol vertrouwen dat dit spoedig mogelijk moet zijn.

Na de recente hernieuwde problemen met COVID-19 in Beijing, neemt China momenteel zeer ingrijpende maatregelen bij de import van voedingsmiddelen. Een van de Chinese verklaringen voor de nieuwe uitbraak is een mogelijke relatie met de import van zalm. En hoewel onderzoek en wetenschap aangeven dat COVID-19 niet overgedragen kan worden via voedingsmiddelen, brengt China momenteel in kaart hoe de COVID-19 situatie is in de vele landen die voedingsmiddelen naar China exporteren. Dit gebeurt zowel in Europa als in Noord en Zuid Amerika. In verschillende landen uit al deze werelddelen heeft China de export vanuit voedingsmiddelenbedrijven tijdelijk opgeschort vanwege COVID-19 gevallen bij medewerkers.

Sinds 28 juni is dit ook het geval voor een viertal Nederlandse bedrijven. Om een beter beeld te krijgen van de situatie voor deze bedrijven en van de genomen maatregelen in Nederland, is de export naar China voor deze bedrijven tijdelijk stop gezet. 

Samen met de vier betrokken bedrijven en de overheidsinstanties zal de COV een grondige rapportage opstellen omtrent de in Nederland getroffen maatregelen en de garanties die Nederland bij export kan geven. COV vertrouwt er op dat op basis van deze uitgebreide rapportage de tijdelijke exportrestrictie snel opgeheven kan worden.