search

Thema's

Arbocatalogus

Het werken in een slachterij of een vleesverwerkend bedrijf is niet zonder gevaren.
Beroepsrisico’s voor productiemedewerkers worden onderkend. Dat is de eerste, belangrijke stap om ongelukken of letsel waar mogelijk te helpen voorkomen.

De vleessector heeft daarom een speciale arbocatalogus met richtlijnen en oplossingen waardoor de persoonlijke veiligheid binnen de vleesondernemingen verder verbeterd kan worden.

 

Vlees Werkt

Voor de arbocatalogus is een aparte website ontwikkeld.
Het Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector en de Vleeswarenindustrie (FCB) waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. 
Zie www.vleeswerkt.nl

Oplossingenboek
Voor het verantwoord werken heeft de COV samen met de sociale partners een arbocatalogus ontwikkeld.
Dit is een ‘oplossingenboek’ met richtlijnen en methoden hoe ondernemingen kunnen voldoen aan de voorschriften. Speciale thema's in de Arbocatalogus Vlees zijn: RSI & fysieke belasting, machineveiligheid en mesveiligheid alsmede werkdruk.

De vleessector werkt veel met machines. In de arbocatalogus staan richtlijnen hoe om te gaan met machines en hoe arbeidsplaatsen moeten worden ingericht. Zo zijn er richtlijnen voor de afscherming van gevaarlijke bewegende delen.
Naast machines wordt veel met scherp materiaal zoals messen gewerkt, ook hiervoor zijn er richtlijnen zoals het dragen van beschermende handschoenen.

Meer informatie is te vinden op www.arbocatalogus-vlees.nl

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Geen gegevens beschikbaar

 • Documenten

  Geen documenten beschikbaar

  standpunten

  Geen gegevens beschikbaar

 • Documenten  Geen documenten beschikbaar

  Nieuws  Geen documenten beschikbaar

  Standpunten  Geen documenten beschikbaar